Καθαρισμός Χαλιών – Μοκετών

Καθαρά χαλιά χωρίς κατάλοιπα

Άριστα αποτελέσµατα καθαριότητας µε τη µέγιστη διάρκεια στο χρόνο, καθώς η σκόνη και οι ρίποι από την χρήση, δεν προσκολλώνται πλέον στις καθαρισμένες επιφάνειες λόγω της πλήρους απομάκρυνσης όλων των κατάλοιπων ακόµα και από προηγούμενους καθαρισμούς.

Φιλική τεχνολογία( microsplitting) προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, λόγω πλήρους έλλειψης χηµικών απορρυπαντικών, καθαριστικών σαμπουάν, αφρών, χλωρίων.

Τέλεια αποτελέσµατα, µε απόλυτη ασφάλεια στην άμεση επαφή βρεφών, παιδιών, και ενηλίκων µε τις καθαρισμένες επιφάνειες

.